Bespaar Magazine
You Are Reading
Is biologisch eten duur?
0

Is biologisch eten duur?

Als je bent zoals de meeste mensen, is het antwoord op deze vraag waarschijnlijk “ja”. Maar er zijn veel redenen waarom biologisch voedsel duurder zou kunnen zijn dan zijn niet-biologische tegenhanger. Eén reden zou kunnen zijn dat het meer arbeid en middelen kost om biologisch te produceren.

Meerprijs voor gezonde alternatieven

Een andere mogelijkheid is dat, omdat zo weinig boerderijen biologisch gecertificeerd zijn, de producten meer kosten om de kosten van het certificeringsproces voor alle betrokken partijen te dekken. De laatste mogelijke verklaring kan zijn wat sommige deskundigen “het gezonde aureool” noemen, of een toegenomen vraag naar gezondere voedingsmiddelen die de prijzen opdrijft door de grote voorkeur van de consument en de beschikbaarheid. Pesticiden, kunstmest, antibiotica – deze chemicaliën kunnen de bodem verontreinigen en in de watervoorziening terechtkomen, waardoor ecosystemen vergiftigd worden met langdurige gevolgen. Biologische landbouw daarentegen beperkt de milieu-impact en vermindert de gezondheidsrisico’s voor landarbeiders en plaatselijke gemeenschappen. Sommige consumenten zijn misschien bereid een meerprijs te betalen voor dit gezondere alternatief.

Wat zegt het onderzoek over de kwestie van de kosten van biologisch voedsel?

Uit een studie bleek dat de verkoop van producten als “biologisch” zonder certificering de waarde ervan met 23 procent deed stijgen, terwijl de verkoop van producten als conventioneel geteeld met certificering de waarde ervan met 10 procent deed stijgen. Toen de onderzoekers het winkelend publiek dat deze produkten kocht in een reële omgeving ondervroegen, ontdekten ze dat degenen die biologisch kochten bereid waren meer dan het dubbele te betalen van wat degenen die conventioneel gecertificeerde produkten kochten bereid waren uit te geven. De onderzoekers concludeerden dat als de biologische productie de boeren economisch voordeel oplevert en maatschappelijke voordelen zoals een geringer milieu-effect, dan moet de biologische productie worden uitgebreid om aan de vraag van de consument te voldoen.

Meer kosten voor gezonde alternatieven

Andere studies hebben echter geen significant prijsverschil tussen de twee gevonden. In een studie gingen onderzoekers naar 21 supermarkten in Boulder, Colorado en testten spinazie en broccoli tegen drie verschillende prijzen: gewone prijs, 10% onder de gewone prijs, en 10% boven de gewone prijs. De resultaten waren dat zowel biologische als niet-biologische groenten geen significant verschil vertoonden in hun bereidheid te betalen wanneer ze verschillend geprijsd waren .

Bovendien suggereren sommige onderzoeken dat biologisch voedsel in feite goedkoper is dan conventioneel voedsel, vanwege de lagere marketingkosten, die ergens tussen 11 procent van de totale landbouwuitgaven tot 26 procent van de totale landbouwuitgaven uitmaken, afhankelijk van waar je kijken. In feite suggereren sommige studies dat de verkoop van biologisch voedsel sterk zou kunnen stijgen als de prijs zou dalen.

Wat zeggen andere bronnen?

In een onderzoek van de Stanford Universiteit onder managers van landbouwbedrijven in Californië zei meer dan de helft van de managers dat ze dachten dat biologische productie ongeveer 20 procent meer per eenheid kost. Een meerderheid van diezelfde mensen vond echter ook dat de consument niet genoeg weet over de problematiek rond biologische landbouw en daarom een onjuiste mening heeft over hoeveel het eigenlijk kost .

In het algemeen is meer onderzoek nodig om een sluitend antwoord op dit onderwerp te krijgen. De besparingen door over te schakelen op biologische produkten kunnen behoorlijk oplopen, maar dat hangt grotendeels af van waar je je produkten koopt.